Rektorsbrev 2017

Hej och välkomna till läsåret 2017/18.

Efter en traditionsenlig avslutning med invigning av vår nya musikanläggning står vi nu i startgroparna för ett nytt läsår. Allt verkar vara på plats så vi ser fram emot höstterminen med tillförsikt. Dagligdags kan vi läsa om den omfattande lärarbristen som råder både i Stockholm och i riket i övrigt. Läget på Tallkrogens skola är fortfarande stabilt och personal-omsättning/sjukfrånvaro bland de lägre i staden.

Inför terminsstarten har skolans personalutrymmen (lärarkorridor, lärarrum, pentry etc) renoverats. Vidare har vi beställt ett uteleksförråd för fritidshem och idrott som ska ersätta den gamla redskapsboden vid fotbollsplan. Vi har också utökat timplanen i idrott (lågstadiet) samt infört halvklassgrupperingar avseende p/e-ämnen i årskurs 5 och 6.

Innan jag avslutar och lämnar utrymme för Cecilias information nedan vill jag påminna om våra informationsmöten i slutet av augusti. Lågstadiet den 29/8 och mellanstadiet den 30/8 (båda träffarna med start 18.00 i aulan).

 

 

Hej !

Jag heter Cecilia Eklund och jobbar sedan slutet av förra terminen i biblioteket på Tallkrogens skola. Jag är utbildad lärare i SO och svenska som andraspråk och nygammal på skolan. Jag har arbetat på Tallkrogens skola tidigare men då som klasslärare. Är glad över att vara åter på skolan i min nya roll.

Skolbiblioteken lyfts alltmer fram som en resurs i skola och undervisning och utbildningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en ny skolbiblioteksplan. Där står att skolor i Stockholm stad ska ge elever tillgång till skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag när det gäller läs-och språkutveckling samt medie- och informationskunnighet.

Skolbiblioteket har också i uppgift att samverka med resten av skolan för att nå målet att alla elever utvecklar kunskaper och värden.

Jag ser fram emot att tillsammans med elever och övrig personal på skolan arbeta med dessa uppdrag. Jag ansvarar förutom skolbiblioteket även för undervisningen i svenska som andra språk.

Har ni frågor eller tankar om bibliotekets verksamhet eller svenska som andraspråksundervisningen är ni välkomna att kontakta mig.

E-postadress: cecilia.eklund@stockholm.se

 

Med vänliga hälsningar

Göran Bergholm

Dela: