Schema

Behöver du eller ditt barn ett nytt schema?

Aktuella scheman finns i klassens rum på skolwebben.

Du kan också skicka en förfrågan med epost till klassläraren eller till jan.henke@stockholm.se

Länk till personal.

Dela: