Till innehåll på sidan

Ansökan Inkomständring Uppsägning

Använd stadens E-tjänster.

Använd E-tjänsten "Min barnomsorg" till en flera ärenden kopplat till fritidshem och förskoleklass.

Vårdnadshavare lägger själv in uppgifter om inkomst, hushållet, räkningsmottagare, tackar ja till platserbjudanden, och kan säga upp plats  genom E-tjänsten.

Länk till E-tjänsten.

Om du inte använt tjänsten eller har frågor förknippade med avgifter, vänd dig till stadens kontaktcenter 08-508 00 508.

Vi på Tallkrogens skola försöker som alltid hjälpa dig vidare om du ändå har frågor rörande placeringar och verksamheten.

Dela: