Till innehåll på sidan

Arbetslag

En grupp vuxna, en grupp barn

På vår skola arbetar en grupp vuxna tillsammans med en grupp barn under hela dagen. I arbetslagen har vi en väl sammanhållen pedagogisk idé där vi som arbetslag samverkar, ser och handleder ditt barn. Vi lägger stor vikt vid tydlighet och god kommunikation med dig som förälder om barnens hela dag, såväl enskilda händelser som långsiktig utveckling.

Arbetslag
På lågstadiet har vi fyra enheter; Björnboet, Myrstacken, Trollskogen och Rävlyan.
Fritidshemmen Björnboet, Myrstacken och Trollskogen har varsin förskoleklass samt årskurs 1 och 2 i sina lokaler. På fritidshemmet Rävlyan hittar ni årskurs 3.
Varje klasslärare arbetar med en lärare från fritidshemmet tillsammans med eleverna. På så vis finns det i varje arbetslag lärare som följer ditt barn hela dagen.

På mellanstadiet har vi tre enheter, årskurs 4, 5 och 6. Lärarna i de olika årskurserna samarbetar kring eleverna och de olika ämnena. Fritidsklubben finns till för elever på mellanstadiet som har behov av omsorg efter skoltid.

Lärarna som undervisar i de praktisk estetiska ämnen utgör också ett arbetslag på skolan och samverkar med såväl klasslärare som varandra.

Lärarna på fritidshemmet
På våra fritidshem arbetar 4-6 pedagoger med ditt barn under hela dagen. Under förmiddagen arbetar de i den förskoleklass, alt. de klasser som hör till arbetslaget. Fritidshemmet ska vara ett komplement som ger eleven andra och fördjupade erfarenheter och kunskaper än de man får under skoldagen. Fritidshemmets lärare ansvarar för dokumentation  och utvecklingssamtal.i dessa avseenden.

Klassläraren
Varje lärare ansvarar för en klass om cirka 25 elever. I huvudsak undervisar klassläraren i alla ämnen. Utöver samarbetet i arbetslaget, samarbetar klasslärarna årskursvis. På mellanstadiet undervisar läraren även i andra klasser. Då ansvarar, planerar och undervisar läraren i de ämnen de är behöriga i. Klassläraren är också ansvarig för elevernas utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.

PE-läraren
PE är en förkortning på praktisk/estetisk undervisning som på vår skola är idrott, slöjd och musik. PE-lärarna ansvarar för de ämnen de är behöriga i. De skriver även skriftliga omdömen i respektive ämne.

Specialläraren
Vi har två speciallärare på skolan som stöttar elever med svårigheter i kärnämnena. Undervisningen kan ske enskilt eller i grupp beroende på vilket behov eleven har.

Övriga samarbeten.

Såväl skolans ledningsgrupp, expeditionspersonalen, skolrestaurangens personal och vaktmästeriet samarbetar specifikt för att ge våra elever en god undervisning och omsorg hela dagen.

Tillsammans kallas vi pedagoger!