Till innehåll på sidan

Att få syn på sitt eget lärande

Elevreflektioner kring eget lärande.

På Tallkrogens skola vet vi att det är viktigt att varje elev är delaktig i sitt eget lärande. Ett steg i den processen är att vi låter eleverna formulera sina tankar kring det egna lärandet i olika ämnen. Detta gör eleverna på en elevskattningsblankett varje termin samt löpande i skoldagboken.

Under terminen fyller eleverna i en blankett där de bland annat beskriver sina nya kunskaper, vad de vill fokusera på för att lära sig mer och vad de själva kan göra för att utvecklas vidare. Vi pedagoger ger eleverna skriftlig respons och använder sedan utvärderingen på elevernas IUP-samtal. Detta och utvärderingar i skoldagboken gör vi för att eleverna ska bli mer medvetna om sin egen kunskapsutveckling.

Dela: