Till innehåll på sidan

Att skriva sig till läsning

Vår skriv- och läsinlärning   (Klicka för att se vår film om arbetet ovan)
När vi på skolan ska lära ditt barn att skriva och läsa använder vi oss av metoden "att skriva sig till läsning”, med ipads som främsta redskap. Metoden går ut på att vi till en början flyttar fokus på formandet av bokstäver för hand, till att skriva på ipads. På så sätt kommer eleverna lära sig både läsa och skriva på ett snabbare, lättare och mer lustfyllt sätt.

ASL – att skriva sig till läsning
Metodens grundare Arne Trageton, en norsk pedagog, lärarutbildare och skolforskare menar att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Det har vi 30 års forskning som visar. Ändå börjar vi med att lära barn läsa först för att det är svårt för dem att forma bokstäver för hand. Men när eleverna skriver på ipads så behöver de inte forma bokstäverna själva. Eleverna skriver sig till läsning och läslust.

Arne beskriver ASL

När barn pratar använder de ett väldigt rikt språk redan som sexåringar. Men i skolan ska de också försöka förmedla sitt tal i skrift och det är inte alltid så lätt. Pennan kan vara svår att hålla i och bokstäverna svåra att forma. Att få ner sina tankar och ord i skrift kan bli svårt, speciellt om man är lite sen i sin finmotoriska utveckling. Med hjälp av ipadsen flyttas fokus från formandet av bokstäver till samtal om språk, både innehåll och form.

Att fånga eleven där den är
Barn ser ofta fram emot att börja skolan och att få lära sig både läsa och skriva. En del barn som börjar skolan kan det redan. Det här arbetssättet ger oss stora möjligheter till individualisering. Med hjälp av ipaden får eleverna möjlighet att skriva på sin egen nivå.
 
Tanken är att försöka få eleverna att känna att de kan väldigt mycket, att de vill en massa saker och att de vågar. Det uppnår man allt som oftast när eleverna får känna att de lyckas och att deras texter har en mottagare. Även den eleven som inte tycker att han/hon skriver så fint eller läser så bra får känna sig som en författare och skriver med stor självförtroende.

Att skriva fint för hand då?
Eleverna tränar sin finmotorik ofta och på olika sätt. Förutom fingersättning på datorn, ritar, målar, klipper, och klistrar vi. Vi lägger också pärlplattor, bygger och arbetar med fingerövningar. Skrivandet för hand kommer sedan i årskurs två. Det är då som vi övar oss till en riktigt fin handstil. För det är ju också viktigt att kunna tänker vi, men inte en del av själva skriv- och läsinlärningen.

I årskurs två lär sig eleverna att träna sin handstil intensivt under en period på  cirka 3 - 4 veckor. Nu vet eleverna hur alla bokstäver ser ut, vilken form de har. Om de ligger eller står på raden. Forskning visar att elever som skriver sig till läsning med hjälp av ipads, skriver minst lika fint som de elever som haft den traditionella skrivträningen under hela årskurs ett.

Till samtiden och framtiden, med digitala verktyg som främsta redskap

 

Dela:
Kategorier: