Börja i förskoleklass hösten 2018. Byta skola inför årskurs 7

Att söka skola till hösten 2018.  Skolvalsperiod 180115-180215  Förskoleklass och årskurs 7

Nu är ansökningsperioden avslutad. Om du inte sökt skola för ditt barn till höstterminen tar du kontakt med önskad skola. 

Förskoleklass blir obligatorisk för alla barn fr.o.m hösten 2018.

Antagningsbesked skickas ut 180315. Du behöver besvara, tacka ja, senast 180401 för att få den erbjudna placeringen.

Därefter erbjuds du plats på någon av våra tre avdelningar.

Informationssamling från Tallkrogens informationsmöte 2018 

 

Mer information om att söka skola på stadens webbplats  www.stockholm.se/sokaskola/ 

Kontaktcenter Stockolms stad / förskoleklass 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se

Vid  eventuella frågor om att söka skola riktade till Tallkrogens skola är du välkommen att kontakta:

lena.kvarnefalt@stockholm.se  08-508 46 893 eller jan.henke@stockholm.se 08-508 46 897.

 

Dela: