Börja i förskoleklass hösten 2018. Byta skola inför årskurs 7

Att söka skola till hösten.  Förskoleklass och årskurs 7

Delar av denna information gäller föregående skolvalsperiod (2018) och uppdateras i samband med kommande skolsöksperiod januari 2019. Vi har valt att spara delar av föregående års information för dig som har ett barn som ska söka skola till hösten 2019 och tittar in här.

Tallkrogens skola bjuder in till informationsmöte om förskoleklass i samband med skolsöksperioden.

Förskoleklass blir obligatorisk för alla barn fr.o.m hösten 2018.

Antagningsbesked  har skickats ut 180315. Ett ja tack behövs senast 180401 för att få den erbjudna placeringen.

 

Informationssamling från Tallkrogens informationsmöte 2018 

 

Mer information om att söka skola på stadens webbplats  www.stockholm.se/sokaskola/ 

Kontaktcenter Stockolms stad / förskoleklass 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se

Vid  eventuella frågor om att söka skola riktade till Tallkrogens skola är du välkommen att kontakta:

lena.kvarnefalt@stockholm.se  08-508 46 893 eller jan.henke@stockholm.se 08-508 46 897.

 

Dela: