Här hittar du blanketter för olika behov relaterade till Tallkrogens skola

Söka ledighet för elev: ansokan_om_ledighet_for_elev_i_grundskolan.pdf

Ansöka om plats i fritidshem:

Anmälan till plats i fritidsklubb:

Säga upp plats i fritidshem:

Säga upp plats på fritidsklubben:

Anmäla elev till modersmålsundervisning: anmalan_modersmalsundervisning.pdf

Nedan hittar du viktiga dokument relaterade till vår skola.

Verksamhetsplan 2019 Tallkrogen

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Verksamhetsberättelse 2017 Tallkrogen

Formulär för beställning av specialkost

Ordningsregler

Blanketter från Stockholms stad