Här hittar du blanketter för olika behov relaterade till Tallkrogens skola

Söka ledighet för elev: ansokan_om_ledighet_for_elev_i_grundskolan.pdf

Ansöka om plats i fritidshem:

Anmälan till plats i fritidsklubb:

Säga upp plats i fritidshem:

Säga upp plats på fritidsklubben:

Anmäla elev till modersmålsundervisning: anmalan_modersmalsundervisning.pdf

Nedan hittar du viktiga dokument relaterade till vår skola.