Här hittar du blanketter för olika behov relaterade till Tallkrogens skola

Söka ledighet för elev: ansokan_om_ledighet_for_elev_i_grundskolan.pdf

Ansöka om plats i fritidshem: ansokan_fritidshem.docx

Säga upp plats i fritidshem:uppsagning_fritidshem.docx

Säga upp plats på fritidsklubben:uppsagning_fritidsklubb.docx

Anmäla elev till modersmålsundervisning: anmalan_modersmalsundervisning.pdf

Nedan hittar du viktiga dokument relaterade till vår skola.