Det går som en dans med matte.

Våra elever i år 1 och har jobbat med dansmatte

Dansmatte är en metod där elever tränar matematiska begrepp genom dans. Eleverna har fått arbeta med tallinjen, 10 kamrater och med bråk. Eleverna var aktiva,kreativa och matematiska. I dans måste man samarbeta, här gjorde eleverna det även i matematiken. Stor kreativitet utvecklades inom ramen för uppgifterna.

Skolans pedagoger som har följt med eleverna till dansmatten har möjlighet att fånga upp övningar som kan genomföras vid senare tillfälle i undervisningen.

Dela: