Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsovårdsteam (EHT) består av:

  • Göran Bergholm, rektor
  • Lena Kvarnefält, bitr. rektor
  • Mia Enestad, skolsköterska
  • Åsa Prezent, spec.lärare
  • Kristina Näsström, spec. lärare
  • Benny Engström, lärare, spec.undervisning
  • Siv Lantto, skolpsykolog

Elevhälsoteamet arbetar med elevvården i ett helhetsperspektiv så att alla elever ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen.

Vi bevakar och följer upp den fysiska och psykiska hälsan tillsammans med pedagogisk personal och vårdnadshavare. Till de elever som dokumenterats i samband med åtgärdsprogram riktas speciella stödinsatser. Klasslärarna samt speciallärarna ansvarar gemensamt för upprättandet och uppföljningen av dessa. Skolhälsovårdens förebyggande arbete består även av hälsoundersökningar, förebyggande arbete i form av hälsosamtal, enskilda samtal samt gruppundervisning.

Dela: