Till innehåll på sidan

Idrott och Hälsa

Idrott och Hälsa

Ämnet idrott och hälsa skall ge eleven en bred och grundläggande hälsokunskap som innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Eleven skall utöva allsidiga fysiska aktiviteter och känna rörelseglädje på lektionerna. Vi strävar efter att i tidig ålder ge eleven en god grovmotorisk grund att stå på. Eleven kommer att få ökad kunskap i andra lärområden som Dans, Orientering och Simning. Vi lägger även stor vikt vid det sociala samspelet och hur man fungerar tillsammans med andra i gruppen.

Dela: