Årets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Här kan du läsa skolans verksamhetsberättelse för 2016 samt vår nya verksamhetsplan för 2017.

Du hittar också Plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen.

Dessa dokument beskriver skolans systematiska kvalitetsinsatser sk. åtaganden under det kommande kalenderåret utifrån utbildningsnämndens mål för verksamheten.

De innehåller också information om årsmål, internbudget och annat skolan satsar på under året. 

Dela: