Nu införs skolplattformen

Skolplattform Stockholm är ett projekt som har i uppdrag att byta ut föråldrade system och ersätta dem med nya system på en gemensam webbaserad plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. I ett första skede anpassas scheman och närvaroregistrering. Skolans personal kommer att få handledning i användandet av skolplattform Stockholm.

Vår skolas rutiner för hanteringen av elevers frånvaro kommer att vara desamma som tidigare.

Du som vårdnadshavare använder sms tjänst eller app för att meddela oss ditt barns frånvaro. I det fall dessa ej fungerar kan du också meddela frånvaro på telefonsvararen 08-508 46 890.  Vi behöver denna information senast 7.45 varje dag av frånvaro. Detta för att ha en klar bild av frånvaron då lektioner startar. Se även info om frånvaroanmälan här på webbplatsen. Går ditt barn på fritidshem ber vi dig ringa resp. avdelning.

Införandet av skolplattformen får följande påverkan för dig som vårdnadshavare på Tallkrogens skola:

- Inga klasslistor kommer att delas ut vid skolstarten. (De kommer givetvis senare).

- Du kommer inte att kunna anmäla del av dag frånvaro via app eller sms, endast heldagsfrånvaro. Troligtvis terminen ut. 

- Tills vidare behåller vi rutinen att du ringer till ditt barns fritidshem/förskoleklass vid frånvaro. Vi meddelar när den digitala funktionen finns.

Som i de flesta införandeskeden då gamla rutiner och arbetsmoment förändras kan vi förvänta oss att något oväntat uppstår.

- Om du som vårdnadshavare behöver support i handhavande av skolplattformen

- Om du som vårdnadshavare upplever något oväntat i närvarouppföljningen på Tallkrogens skola är du välkommen att kontakta  jan.henke@stockholm.se 

Läs mer om skolplattformen på stadens webbplats.

Dela: