Till innehåll på sidan

Björnboet

Förskoleklass Fkb, klass 1b, 2b och fritidshem.

Telefon fritidshemmet 508 46 903

Husledare Ylva Sjöberg

Frånvaroanmälan  (ring innan klockan 7.45 alla dagar av frånvaro).