Till innehåll på sidan

Fritidsklubben

Fritidsverksamhet för elever på mellanstadiet.

Telefon fritidsklubben: 508 46 923

Kontaktperson Jennie Sarensten

Frånvaroanmälan: Sedvanlig anmälan via skolwebben eller skolexpeditionen.

Antal: 2