Till innehåll på sidan

Myrstacken

Förskoleklass Fkm, klass 1c, 2c och fritidshem.

Telefon fritidshemmet 508 46 905

Husledare David Johansson
Frånvaroanmälan  (ring innan klockan 7.45 alla dagar av frånvaro).

Antal: 6