Till innehåll på sidan

Trollskogen

Förskoleklass Fkt, klass 1a, 2a och fritidshem.

Telefon fritidshemmet 508 46 908

Husledare Agneta Holm

 

Frånvaroanmälan  (ring innan klockan 7.45 alla dagar av frånvaro).

Antal: 9