Till innehåll på sidan

"Skolan man tänker på"

På vår skola finns ett väl utvecklat samarbete mellan alla pedagoger för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På lågstadiet samverkar en grupp pedagoger kring en grupp elever under hela dagen. På mellanstadiet arbetar vi årskursvis i arbetslag.

Bibliotek

Välkomna till biblioteket

Till Tallkrogens skolas välfyllda och välbesökta bibliotek kan du komma för att både låna skön- och facklitteratur, läsa tidsskrifter, låna Daisyböcker (bok och CD) och använda datorer.