"Skolan man tänker på"

På vår skola finns ett väl utvecklat samarbete mellan alla pedagoger för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På lågstadiet samverkar en grupp pedagoger kring en grupp elever under hela dagen. På mellanstadiet arbetar vi årskursvis i arbetslag.

På gång

Här presenteras några av de projekt som skolan arbetar med under läsåret innan de dyker upp som nyheter.

Bibliotek

Välkomna till biblioteket

Till Tallkrogens skolas välfyllda och välbesökta bibliotek kan du komma för att både låna skön- och facklitteratur, läsa tidsskrifter, låna Daisyböcker (bok och CD) och använda datorer.

Sagt på skolan

I skolrestaurangen.

Elev i förskoleklass till sin lärare:

-Fröken, du ser ut som Askungen.

-Gör jag? Hur tänker du då?

-Ja, du har ju ”sånna dära” fina naglar och ”sånna dära” skor (stövlar) och så håller du i en trasa.

 

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten planeras och skolans prioriterade utvecklingsområden.