Skolplattformen-Tallkrogen

skolplattformen.stockholm.se

Information om den nya skolplattformen på stadens webbplats:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/

Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Skolplattformen  förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor.

Varför en skolplattform?

Skolplattformen ska underlätta användarnas vardag och är en viktig del i det digitala lyftet i Stockholms stad. För att bygga digital kompetens behövs tidsenliga verktyg som stöttar användarnas behov.

För pedagogerna innebär skolplattformen ett mer effektivt arbetssätt som stöttar den pedagogiska processen. Skolplattformen ska möjliggöra att ägna ännu mer tid åt barnens och elevernas utveckling, samt öka samarbetet mellan kollegor.

För dig som elev blir skolplattformen ett effektivt redskap för att ladda upp inlämningar, få bedömningar på ett ställe och se relevant information så som nya läxor, schema, matsedel och nyheter från skolan. Det blir även lättare att få en överblick över din utveckling i skolan.

För dig som vårdnadshavare kommer skolplattformen att göra att du kan följa ditt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få ökad insyn i verksamheten och barnets utveckling. Det blir smidigare för dig att hålla kontakt med skolan och få relevant information om nyheter och händelser såsom läxor, bedömningar och utflykter.

Vad innehåller skolplattformen?

Skolplattformen byggs upp av olika delar, så kallade moduler, som ska gå att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger större frihet och flexibilitet i systemen och underlättar för verksamheternas fortsatta digitalisering.

Information om och länk till flera korta filmer om Skolplattformen från Stockholms stad  finner du här.

Filmer om olika användningsområden

skolplattformen_brev_till_vh.pdf

Kortfilm om Skolplattformen

Hur loggar jag in?

Skriv in adressen www.skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare  i din webbläsare. Du identifierar dig med BankID.

Det finns en App för vårdnadshavare

Supportguide App för vårdnadshavare

Support för vårdnadshavare:

Telefonsupport 08-508 11 552. Epost e-support@stockholm.se

Stadens webbplats support för vårdnadshavare https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/Support-for-vardnadshavare/

Knep att ta sig vidare vid vanligt förekommande inloggningsproblem: instruktion_knep_inloggningsproblem_for_vardnadshavare.pdf

Supportguide för vårdnadshavares kontaktsida i skolplattformen :  http://supportguider.stockholm.se/2990.guide

Kontaktinformation support.

 

Dela: