Till innehåll på sidan

Skolplattformen-Vision

Hur vi tänker om Skolplattformen.

Varje skola har möjlighet att anpassa delar av skolplattformens utseende och innehåll till skolans behov och rutiner.

En av möjligheterna med Skolplattformen är du kommer åt ditt innehåll oavsett var du befinner dig och när du söker efter dem. Förutsatt att du har tillgång till internet och en enhet, dator, surfplatta eller mobil. Skolan kan dela ut förberedande uppgifter eller ge möjligheter för elever att fördjupa sig i skolarbeten utanför undervisningstid.

För dig som är vårdnadshavare är det här du får information från skolan och ditt barns skolarbete.

Skolans vision

  • Tallkrogen är skolan som arbetar, använder och kommunicerar med digitalt stöd via webben (skolplattformen) inom och utanför skolans traditionella tid och rum. (Skolarbete och lektioner kan genomföras och påbörjas även före och efter undervisningen i skolan)
  • Vi samarbetar för att dela kunskaper arbeten och erfarenheter med varandra och elever via webben.

Mål och syfte

  • Elever tar del av, skapar och utför arbeten med digitala hjälpmedel.
  • Skolan använder Skolplattformen som informationsverktyg till vårdnadshavare, personal och elever.
  • Lärare i alla verksamheter presenterar, delar och lånar digitalt material för planering undervisning, (hem)uppgifter, bedömning och lektionsförberedande insatser med verktygen i Skolplattformen. (Office 365, Planering och bedömning, Elevdokumentation.)
  • Alla klasser och verksamheter arbetar ämnesintegrerat med programmering i en av oss beskriven progression.
  • Vår ambition är att delge regelbunden information om skolan i stort och specifik information om arbetet i ditt barns klass och fritidshem/fritidsklubb på Skolplattformen.
  • Vi förväntar oss att Du som vårdnadshavare tar del av information som: utskick från klasser / fritidshem/ klubb, planeringar, bedömningar, genomgång av skolarbete med barnet, kalendarie för skolan, matsedel, blanketter med mera på Skolplattformen.

Vad händer just nu? Vad har hänt?

På mellanstadiet har samtliga elever tillgång till egen IPAD.

På lågstadiet finns det halvklassuppsättningar av IPADS

Året 2019-2020 har vi bytt IT leverantör vilket skapat störningar främst för vårdnadshavre.

Staden lägger besparingar på skolorna vilket för vår del innebär en långsammare utvecklingstakt. 

Vi har begränsat informationen på denna webbplats till att innefatta allmän information. Den blir i stället blir en informationsyta som i första hand riktar sig till de som ännu inte är vårdnadshavare, lärare eller elev på Tallkrogens skola. Vår kommunikation via mail kommer också att begränsas till enskild kommunikation mellan vårdnadshavare och personal.

 

Dela: