Till innehåll på sidan

Språkval i årskurs 6.

Om undervisningen i moderna språk i årskurs 6 som sker på Gubbängsskolan.

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval. Språket som väljs har eleven i åk 6 - 9 och kan sedan också fortsätta läsa det i gymnasieskolan, under förutsättning att den skola eleven söker erbjuder det.
Gubbängsskolan erbjuder eleverna att som språkval välja mellan
1. Franska
2. Tyska
3. Spanska
Det innebär att eleven har 17 betyg istället för 16 att räkna med vid antagningen till gymnasiet.
Högre meritvärde med språkbetyg:
Ett betyg i moderna språk ger en så kallad meritpoäng. När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av dina betyg). Meritpoängen för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Det här kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitetet eller högskolan, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till (meritpoäng: A: 20, B: 17,5 , C:15, D:12,5, E:10).
Ett exempel:
Om du har C i alla ämnen får du ett meritvärde på 16x15 poäng = 240 poäng. Om du dessutom har ett C i till exempel franska får du lägga till 15 till dina tidigare 240. Då får du ett meritvärde på 255 poäng.
Mer information finns på Skolverkets hemsida under språkval: https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2013/dags-f...

Dela: