Till innehåll på sidan

Särskilt stöd

Antal: 4

 • Våra dokument och blanketter

  Nedan hittar du viktiga dokument relaterade till vår skola.

  Verksamhetsplan 2018 Tallkrogen

  Plan mot kränkande behandling och diskriminering

  Verksamhetsberättelse 2017 Tallkrogen

  Ordningsregler

 • Elevhälsoteamet

  Elevhälsoteamet arbetar med elevvården i ett helhetsperspektiv så att alla elever ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen.