Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete och elevhälsa

Trygga barn har tillgång till sin motivation.

Trygghetsarbetet på skolan präglas av 3 grundstenar.

Det främjande arbetet för ett trivsamt klimat handlar om att bli bekräftad, sedd och lyssnad till. Att bli accepterad för den man är, är grunden för att utveckla den självkänsla som vi alla behöver.

Det förebyggande arbetet handlar om att veta var och när otrygga situationer kan uppkomma och arbeta proaktivt för allas trygghet.

Utredningsarbetet och åtgärderna då kränkningar/mobbing sker, handlar om snabbt agerande, tydlighet och uppföljningar för att hitta tillbaka till en trygg skolmiljö.

Kommunikationen mellan hem och skola är av yttersta vikt för att skapa en trygg skola och trygga elever.
 

Skolans trygghetsteam:

I trygghetsteamet arbetar vi aktivt med de tre grundstenarna. Gruppen utgörs av lärare från samtliga verksamheter.

Du kommer i kontakt med trygghetsteamet via din lärare i klass eller fritidshem.

Dela:
Kategorier: