Till innehåll på sidan

Undervisning i modersmål

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan.

 

På Tallkrogens skola kan du ansöka om modersmålsundervisning genom att kontakta skolexpeditionen.

Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen, som Språkcentrum anordnar.

I vissa fall då vi inte redan har undervisning i språket på skolan kan en väntetid uppstå. Ibland kan undervisning för äldre elever erbjudas på en närbelägen skola.

För att ha rätt att delta ska du använda ditt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

I årskurs 6, 7, 8 och 9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Studiehandledning

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov. Kontakta din skola om du vill ansöka om studiehandledning.

Anmalan_modersmalsundervisning.pdf

Läs mer om modersmål på stadens webbplats.

Dela: