Till innehåll på sidan

Våra dokument och blanketter

Nedan hittar du viktiga dokument relaterade till vår skola.

Verksamhetsplan 2018 Tallkrogen

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Verksamhetsberättelse 2017 Tallkrogen

Ordningsregler

Här hittar du blanketter för olika behov relaterade till Tallkrogens skola

Söka ledighet för elev: ansokan_om_ledighet_for_elev_i_grundskolan.pdf

Ansöka om plats i fritidshem: [Fil] ansokan_plats_fritidshem.docx

Anmälan till plats i fritidsklubb: [PDF icon] anmalan_till_klubbverksamhet.pdf

Säga upp plats i fritidshem: [Fil] uppsagning_plats_fritidshem.docx

Säga upp plats på fritidsklubben: [Fil] uppsagning_plats_fritidsklubb.docx

Anmäla elev till modersmålsundervisning: anmalan_modersmalsundervisning.pdf

Blanketter från Stockholms stad

 

 

Dela: