Start

Vad vi vill att du ska veta om oss.

Skolan man tänker på

Skolans personal är stabil och engagerad. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan alla pedagoger för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På lågstadiet samverkar en grupp pedagoger kring en grupp elever under hela dagen. På mellanstadiet arbetar vi ämnes- och årskursvis i arbetslag kring alla elever.

Tallkrogens skola ligger i Enskede och är en F – 6 skola med cirka 525 elever. I skolans närhet finns stora grönområden som ger utrymme för både utomhuspedagogik, idrott- och fritidsaktiviteter.

Nyheter

Aktuellt

Information om undervisningen

200615  Sommarlovsverksamheten pågår som planerat för anmälda barn. Vänligen meddela ditt fritidshem om barnet är ledigt eller sjukt.

De anpassningar med anledning av Coronaviruset som meddelats tidgare gäller fortsatt. Vi önskar att lämning och hämtning sker utanför fritidshemmet för att minska antalet personer i byggnaderna. Sjuka barn ska stanna hemma. Vi kontaktar vårdnadshavare som omedelbart hämtar barn som uppvisar sjukdomssymptom.

LÄS Information från skolan på Skolplattformen. 

Vi önskar dig som är ledig en skön  och hälsosam sommar.

På denna sida publiceras information av allmän karaktär.

Matsedel v.25-33

Läs och få matsedeln som avisering på Skolplattformen

Matsedel

Sommarmeny serveras dem som begärt omsorg.
 

Skolans kalender hittar du på skolplattformen.

Ingress: 
Vad vi vill att du ska veta om oss.